Titah Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs) Berkaitan Pengurusan Masjid Ekoran Penularan Wabak COVID-19

Titah Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs) Berkaitan Pengurusan Masjid Ekoran Penularan Wabak COVID-19 Bemula 16 Mac 2020

images/dokumen/covid19/pengurusan-masjid-ekoran-penularan-wabak-covid-19. images/dokumen/covid19/pengurusan-masjid-ekoran-penularan-wabak-covid-19

splwpk-procurement splwpk-online-e-participation Dasar Privasi

Dasar Privasi

Dasar Privasi

Penafian

MYHRMIS MOBILE

PAUTAN LUAR