Titah Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs) Berkaitan Pengurusan Masjid Ekoran Penularan Wabak COVID-19

Titah Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs) Berkaitan Pengurusan Masjid Ekoran Penularan Wabak COVID-19 Bemula 16 Mac 2020

images/dokumen/covid19/pengurusan-masjid-ekoran-penularan-wabak-covid-19.images/dokumen/covid19/pengurusan-masjid-ekoran-penularan-wabak-covid-19