Pejabat SUK perlis


Penyata Rasmi Persidangan DUN

Mesyuarat Kedua, Penggal Persidangan Ketiga, Dewan Undangan Negeri Perlis Yang Keempat Belas (11-13 Ogos 2020)
Mesyuarat Pertama, Penggal Persidangan Ketiga, Dewan Undangan Negeri Perlis Yang Keempat Belas (20-21 Mei 2020)
Mesyuarat Ketiga, Penggal Persidangan Kedua, Dewan Undangan Negeri Perlis Yang Keempat Belas (10-12 Disember 2019)
Mesyuarat Kedua, Penggal Persidangan Kedua, Dewan Undangan Negeri Perlis Yang Keempat Belas (20-22 Ogos 2019)
Mesyuarat Pertama, Penggal Persidangan Kedua, Dewan Undangan Negeri Perlis Yang Keempat Belas (16 April 2019)
Mesyuarat Kedua, Penggal Persidangan Pertama, Dewan Undangan Negeri Perlis Yang Keempat Belas (11-13 Disember 2018)
Mesyuarat Pertama. Penggal Persidangan Pertama, Dewan Undangan Negeri Yang Keempat Belas (20, 23, 24 & 25 Julai 2018)