Pejabat SUK perlis


DATA TERBUKA KERAJAAN

Data terbuka ialah data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsikan dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Kerajaan dan swasta untuk pelbagai tujuan. Ia berperanan sebagai penggerak dalam inisiatif Kerajaan berpaksikan rakyat.
Pelaksanaan data terbuka Kerajaan dapat meningkatkan ketelusan penyampaian perkhidmatan Kerajaan menerusi perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan di samping meningkatkan produktiviti ekonomi digital negara melalui industri atau inovasi baharu dengan penglibatan rakyat dan komuniti perniagaan. Ia juga meletakkan Malaysia setaraf dengan negara lain dalam inisiatif Kerajaan Digital.
Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah berdasarkan tatacara dan mematuhi terma dan syarat:

 

BIL

TAJUK SET DATA

FORMAT FAIL

1

BILANGAN NELAYAN MENGIKUT ETNIK DAN WARGANEGARA DI KAWASAN PERAIRAN PERLIS

XLSX
2

BILANGAN PEJABAT POS MENGIKUT KAWASAN PARLIMEN

XLSX
3

BILANGAN PELAJAR DI INSTITUT LATIHAN/KEMAHIRAN KERAJAAN NEGERI PERLIS

XLSX
4

BILANGAN TERKUMPUL PENDAFTARAN KENDERAAN DI NEGERI PERLIS

XLSX

 

Untuk maklumat lanjut dan terkini, anda boleh layari laman Portal Data Terbuka Malaysia - http://www.data.gov.my/