Surat Arahan Bekerja dari Rumah Berikutan Perintah Kawalan Pergerakan dan Penutupan Premis Kerajaan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

Surat Arahan Bekerja dari Rumah Berikutan Perintah Kawalan Pergerakan dan Penutupan Premis Kerajaan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis bertarikh 17 Mac 2020

Muat Turun