Pejabat SUK perlis


Arahan Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

Bil
Arahan Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis
Bahagian
Rujukan
Tarikh
Status Kuatkuasa
11
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (53)
23 Julai 2021
Masih Berkuatkuasa
10
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (52)
23 Julai 2021
Masih Berkuatkuasa
9
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (49)
14 Julai 2021
Masih Berkuatkuasa
8
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (48)
12 April 2021
Masih Berkuatkuasa
7
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (43)
24 Mac 2021
Masih Berkuatkuasa
6
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (43)
18 Mac 2021
Masih Berkuatkuasa
5
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (40)
10 Februari 2021
Masih Berkuatkuasa
4
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (39)
5 Februari 2021
Masih Berkuatkuasa
3
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (38)
28 Januari 2021
Terbatal dengan tamatnya darurat pada 1 Ogos 2021
2
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (37)
5 Januari 2021
Masih Berkuatkuasa
1
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (36)
5 Januari 2021
Masih Berkuatkuasa