Arahan Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

Arahan Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis
Bahagian
Rujukan
Tarikh
Status Kuatkuasa
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK.Ps.01/154 Jld.2 (59)
9 Mac 2023
Masih Berkuatkuasa
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK.Ps 04A/184 SK 1 (72)
9 Mac 2023
Masih Berkuatkuasa
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (69)
30 Jun 2022
Masih Berkuatkuasa
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (64)
12 Ogos 2021
Masih Berkuatkuasa
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (62)
6 Ogos 2021
Masih Berkuatkuasa
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (53)
23 Julai 2021
Masih Berkuatkuasa
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04/420 Jld. 3 (71)
25 Julai 2022
Masih Berkuatkuasa
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (52)
23 Julai 2021
Tidak Berkuatkuasa
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (48)
12 April 2021
Masih Berkuatkuasa
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (43)
24 Mac 2021
Masih Berkuatkuasa
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (40)
10 Februari 2021
Masih Berkuatkuasa
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (39)
5 Februari 2021
Masih Berkuatkuasa
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (43)
18 Mac 2021
Masih Berkuatkuasa
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (38)
28 Januari 2021
Masih Berkuatkuasa (Sepanjang Tempoh Darurat)
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (37)
5 Januari 2021
Masih Berkuatkuasa
Unit Pengurusan Korporat & Integriti
SUK. Ps 04A/184 SK1 (36)
5 Januari 2021
Masih Berkuatkuasa

MYHRMIS MOBILE

PAUTAN LUAR