Pejabat SUK perlis


Rang Undang-Undang & Enakmen

Bil
Rang Undang-Undang & Enakmen
Penerbitan
1
5 Disember 2019
2
22 November 2018
3
7 Disember 2017
4
20 Julai 2017
5
23 Mar 2017
6
24 November 2016
7
31 Mar 2016
8
26 November 2015
9
2 April 2015
10
27 November 2014
11
14 Ogos 2014
12
17 April 2014
13
5 Disember 2013
14
20 Jun 2013
15
22 November 2012
16
29 Mar 2007
17
14 September 2006
18

Enakmen Bekalan Air 2006

Enakmen Bekalan Air (Syarikat Pengganti) 2006

20 April 2006
18

Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Pindaan) 2006

13 April 2006
20

Enakmen Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis (Pindaan) 2006

16 Mar 2006