JABATAN NEGERI

PEJABAT PENASIHAT UNDANG-UNDANG NEGERI PERLIS
Pejabat Penasihat Undang-Undang, Bangunan Jam Besar, Kompleks Ibu Pejabat Kerajaan Negeri, 01000 Kangar, Perlis.
04-9731998
04-9767132
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI PERLIS
JABATAN MUFTI NEGERI PERLIS
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PERLIS
JABATAN KERJA RAYA NEGERI PERLIS
JABATAN TANAH DAN GALIAN NEGERI PERLIS
JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN NEGERI PERLIS
JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI PERLIS
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI PERLIS
JABATAN PERTANIAN NEGERI PERLIS
PLANMALAYSIA@PERLIS (JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA)
JABATAN PERHUTANAN NEGERI PERLIS
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PERLIS
PEJABAT DYMM TUANKU RAJA PERLIS

BADAN BERKANUN NEGERI

PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI PERLIS
Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis, Lot 173-191, Taman Kemajuan, Jalan Raja Syed Alwi, 01000 Kangar, Perlis.
04-9761088
04-9762181
http://www.pkenps.gov.my/
MAJLIS AGAMA ISLAM & ADAT ISTIADAT MELAYU PERLIS
PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM NEGERI PERLIS
YAYASAN ISLAM PERLIS

PIHAK BERKUASA TEMPATAN

MAJLIS PERBANDARAN KANGAR
Majlis Perbandaran Kangar, No. 192, Persiaran Jubli Emas, 01000 Kangar, Perlis.
04-9761942
04-9779942/ 04-9766052
http://www.mpkangar.gov.my/
splwpk-procurement splwpk-online-e-participation Dasar Privasi

Dasar Privasi

Dasar Privasi

Penafian

MYHRMIS MOBILE

PAUTAN LUAR