Unit Audit Dalam

 • Merancang, melaksanakan dan melaporkan penemuan audit melalui pendekatan yang sistematik bagi menilai keberkesanan pengurusan kewangan, kawalan dalaman dan tadbir urus yang cemerlang.

Kembali ke Sektor Pengurusan
 • Memastikan pengurusan kewangan/program/aktiviti Jabatan-jabatan di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri dilaksanakan mengikut tatacara dan peraturan yang berkuatkuasa dengan cara berikut:
  • Melaksanakan Pengauditan Pengurusan Kewangan;
  • Melaksanakan Pengauditan Kendiri melalui Sistem Indeks Akauntabiliti Perlis (eSIAP);
  • Melaksanakan Pengauditan ICT; dan
  • Melaksanakan Pengauditan Prestasi bagi mengukur prestasi suatu program/aktiviti yang dijalankan di Jabatan-jabatan di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri.
 • Menjalankan Pengauditan Susulan terhadap Jabatan-jabatan di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri.
 • Menjalankan Pengauditan Siasatan terhadap Jabatan-jabatan di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri.
 • Memberi khidmat nasihat berkaitan tadbir urus/prosedur/tatacara suatu organisasi di Jabatan-jabatan di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri:
  • Memberi khidmat nasihat pengurusan kewangan; dan
  • Memberi khidmat nasihat pengurusan tadbir urus.

splwpk-procurement splwpk-online-e-participation Dasar Privasi

Dasar Privasi

Dasar Privasi

Penafian

MYHRMIS MOBILE

PAUTAN LUAR