Pejabat SUK perlis


Unit Pengurusan Korporat & Integriti

Menyelaras pengurusan imej, integriti dan aduan awam Pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis dalam memastikan penyampaian perkhidmatan yang efisien dan memenuhi kehendak pelanggan.

  • Menyelaras dan memantau hal ehwal aduan Pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis.
  • Merencana dan menyelaras kegiatan publisiti dan penerbitan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis (PSUK Perlis).
  • Menyelaras dan melaksana program peningkatan imej korporat Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis (PSUK Perlis); dan
  • Merangka dan menjalankan program-program integriti kepada penjawat awam negeri Perlis.