Pejabat SUK perlis


Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat

Pengurusan perkhidmatan ICT yang holistik bagi menyokong fungsi teras Pejabat SUK Perlis
  • Pengurusan dan penyediaan infrastruktur rangkaian setempat (LAN) dan rangkaian luas (WAN)
  • Pengurusan dan penyelenggaraan Pusat Data & Pusat Pemulihan Bencana (DRC) serta pengurusan keselamatan ICT
  • Pengurusan Sistem Emel
  • Perolehan dan Pengurusan Aset ICT
  • Pengurusan khidmat bantuan dan sokongan teknikal ICT
  • Pengurusan sistem aplikasi bagi meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan pentadbiran Pejabat SUK Negeri Perlis
  • Pengurusan teknikal portal rasmi
  • Pelaksanaan program latihan dan pembudayaan ICT
  • Penyediaan khidmat rekabentuk multimedia