Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat

  • Pengurusan perkhidmatan ICT yang holistik bagi menyokong fungsi teras Pejabat SUK Perlis

Kembali ke Sektor Pengurusan
  • Pengurusan dan penyediaan infrastruktur rangkaian setempat (LAN) dan rangkaian luas (WAN)
  • Pengurusan dan penyelenggaraan Pusat Data & Pusat Pemulihan Bencana (DRC) serta pengurusan keselamatan ICT
  • Pengurusan Sistem Emel
  • Perolehan dan Pengurusan Aset ICT
  • Pengurusan khidmat bantuan dan sokongan teknikal ICT
  • Pengurusan sistem aplikasi bagi meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan pentadbiran Pejabat SUK Negeri Perlis
  • Pengurusan teknikal portal rasmi
  • Pelaksanaan program latihan dan pembudayaan ICT
  • Penyediaan khidmat rekabentuk multimedia

splwpk-procurement splwpk-online-e-participation Dasar Privasi

Dasar Privasi

Dasar Privasi

Penafian

MYHRMIS MOBILE

PAUTAN LUAR