Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

 • Menyediakan, mengurus dan membangunkan hal ehwal berkaitan perkhidmatan, pembangunan modal insan, pembangunan organisasi dan pengurusan psikologi penjawat awam ke arah mewujudkan perkhidmatan awam yang cemerlang dan berkualiti.

Kembali ke Sektor Pengurusan
 • kakitangan PSUK Perlis.
 • Bertanggungjawab sebagai urusetia mesyuarat: Lembaga Kenaikan Pangkat (LKP), Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM), Majlis Bersama Jabatan (MBJ), Mesyuarat AMMK Sumber Manusia.
 • Menyelaras dan melaksanakan program semakan Buku Rekod Perkhidmatan dan HRMIS.
 • Menyelaras memantau dan melaksanakan majlis di bawah BPSM ; Majlis Jasamu Dikenang, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.
 • Menyelaras dan menyediakan program, kursus, ceramah, bengkel, team building serta program transformasi minda kepada kakitangan PSUK Perlis.
 • Menyelaras dan memproses urusan permohonan dan penyambungan peminjaman, pertukaran sementara dan pertukaran tetap, Pertukaran Perkhidmatan kakitangan di PSUK Perlis.
 • Mengkaji, menyelaras dan memproses cadangan perlantikan kakitangan secara kontrak di bawah PSUK Perlis.
 • Menyelaras urusan pelantikan, penempatan dan permohonan pertukaran pegawai di PSUK Perlis.
 • Memproses semua jenis permohonan cuti, kebenaran keluar negara atas urusan rasmi dan persendirian, elaun dan kewangan 8 kakitangan PSUK Perlis.
 • Memproses permohonan semua jenis persaraan : wajib / pilihan / terbitan / akibat kesihatan kakitangan PSUK Perlis.
 • Mengeluarkan surat perlantikan bukan pegawai awam ( pegawai upk / ketua dan penolong ketua nazir) berdasar arahan Pejabat YAB MB dan keputusan MMKN.
 • Memproses tuntutan perubatan daripada pesara dan pegawai lantikan negeri.
 • Menguruskan pelbagai permohonan melalui sistem:
 • e-hadir
  e-stk
  iii.e-vetting
 1. e-Pengisian
 • Merancang memproses dan menguruskan permohonan latihan industri oleh pelajar IPTA, ILKA, IPTS, ILKS di PSUK Perlis.
 • Memberi khidmat nasihat Help Desk HRMIS.
 • Menguruskan penetapan aliran kerja HRMIS.
 • Menguruskan pengemaskinian dan pengesahan data HRMIS.
 • Menguruskan dan menetapkan sandangan pegawai.
 • Menjadi urus setia bagi pelaksanaan 5S/EKSA.
 • Mengurus, membangun, mentadbir, dan menyediakan laporan Ujian psikologi.
 • Membantu menguruskan Kajian Kepuasan kakitangan (SSS).
 • Urusan khidmat kaunseling secara Individu dan Kelompok, Kaunseling Keluarga, Kaunseling Perkahwinan, Tele-Kaunseling, Khidmat Rundingan dan Intervensi Krisis.
 • Urusan menyelenggara, menyimpan alat-alat ujian dan Inventori.
 • Menguruskan Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam Negeri Perlis (AKRAB) dan Program Pementoran.

splwpk-procurement splwpk-online-e-participation Dasar Privasi

Dasar Privasi

Dasar Privasi

Penafian

MYHRMIS MOBILE

PAUTAN LUAR