Pejabat SUK perlis


Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Menyediakan, mengurus dan membangunkan hal ehwal berkaitan perkhidmatan, pembangunan modal insan, pembangunan organisasi dan pengurusan psikologi penjawat awam ke arah mewujudkan perkhidmatan awam yang cemerlang dan berkualiti.

 • kakitangan PSUK Perlis.
 • Bertanggungjawab sebagai urusetia mesyuarat: Lembaga Kenaikan Pangkat (LKP), Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM), Majlis Bersama Jabatan (MBJ), Mesyuarat AMMK Sumber Manusia.
 • Menyelaras dan melaksanakan program semakan Buku Rekod Perkhidmatan dan HRMIS.
 • Menyelaras memantau dan melaksanakan majlis di bawah BPSM ; Majlis Jasamu Dikenang, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang.
 • Menyelaras dan menyediakan program, kursus, ceramah, bengkel, team building serta program transformasi minda kepada kakitangan PSUK Perlis.
 • Menyelaras dan memproses urusan permohonan dan penyambungan peminjaman, pertukaran sementara dan pertukaran tetap, Pertukaran Perkhidmatan kakitangan di PSUK Perlis.
 • Mengkaji, menyelaras dan memproses cadangan perlantikan kakitangan secara kontrak di bawah PSUK Perlis.
 • Menyelaras urusan pelantikan, penempatan dan permohonan pertukaran pegawai di PSUK Perlis.
 • Memproses semua jenis permohonan cuti, kebenaran keluar negara atas urusan rasmi dan persendirian, elaun dan kewangan 8 kakitangan PSUK Perlis.
 • Memproses permohonan semua jenis persaraan : wajib / pilihan / terbitan / akibat kesihatan kakitangan PSUK Perlis.
 • Mengeluarkan surat perlantikan bukan pegawai awam ( pegawai upk / ketua dan penolong ketua nazir) berdasar arahan Pejabat YAB MB dan keputusan MMKN.
 • Memproses tuntutan perubatan daripada pesara dan pegawai lantikan negeri.
 • Menguruskan pelbagai permohonan melalui sistem:
 • e-hadir
  e-stk
  iii.e-vetting
 1. e-Pengisian
 • Merancang memproses dan menguruskan permohonan latihan industri oleh pelajar IPTA, ILKA, IPTS, ILKS di PSUK Perlis.
 • Memberi khidmat nasihat Help Desk HRMIS.
 • Menguruskan penetapan aliran kerja HRMIS.
 • Menguruskan pengemaskinian dan pengesahan data HRMIS.
 • Menguruskan dan menetapkan sandangan pegawai.
 • Menjadi urus setia bagi pelaksanaan 5S/EKSA.
 • Mengurus, membangun, mentadbir, dan menyediakan laporan Ujian psikologi.
 • Membantu menguruskan Kajian Kepuasan kakitangan (SSS).
 • Urusan khidmat kaunseling secara Individu dan Kelompok, Kaunseling Keluarga, Kaunseling Perkahwinan, Tele-Kaunseling, Khidmat Rundingan dan Intervensi Krisis.
 • Urusan menyelenggara, menyimpan alat-alat ujian dan Inventori.
 • Menguruskan Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam Negeri Perlis (AKRAB) dan Program Pementoran.