Pejabat SUK perlis


Pejabat Menteri Besar

Meneraju perancangan dan pembangunan sosioekonomi negeri melalui sistem penyampaian yang cekap, berintegriti dan responsif kepada rakyat.
  • Merancang, mengurus dan menyelaras dasar-dasar kerajaan berkaitan hal ehwal Pentadbiran Negeri dalam memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan kepada rakyat;
  • Menyelaras dan memantau aspek perancangan dan pelaksanaan program/ projek sosioekonomi sejajar dengan visi pembangunan ekonomi; dan
  • Mewujudkan urus tadbir yang berkesan dalam memastikan kestabilan ekonomi, sosial dan politik.