Pejabat Menteri Besar

  • Meneraju perancangan dan pembangunan sosioekonomi negeri melalui sistem penyampaian yang cekap, berintegriti dan responsif kepada rakyat.

Kembali ke Sektor Pengurusan
  • Merancang, mengurus dan menyelaras dasar-dasar kerajaan berkaitan hal ehwal Pentadbiran Negeri dalam memberikan perkhidmatan yang cekap dan berkesan kepada rakyat;
  • Menyelaras dan memantau aspek perancangan dan pelaksanaan program/ projek sosioekonomi sejajar dengan visi pembangunan ekonomi; dan
  • Mewujudkan urus tadbir yang berkesan dalam memastikan kestabilan ekonomi, sosial dan politik.

splwpk-procurement splwpk-online-e-participation Dasar Privasi

Dasar Privasi

Dasar Privasi

Penafian

MYHRMIS MOBILE

PAUTAN LUAR