Majlis Sukan Negeri

  • Memastikan pengurusan Majlis Sukan Negeri Perlis berfungsi berdasarkan tujuan majlis serta mengikut kehendak-kehendak Akta Majlis Sukan Negara dan diselaraskan dengan dasar-dasar Kerajaan Negeri.

Kembali ke Sektor Pengurusan
  • Menjalankan tujuan majlis untuk memajukan kepentingan sukan negeri, melakukan penyelarasan Persatuan Sukan Negeri dan mentadbirkan wang bagi mencapai tujuan majlis;
  • Membuat syor kepada Kerajaan Negeri mengenai cara, langkah dan dasar bagi memudahkan kemajuan sukan dan jika diluluskan oleh Kerajaan Negeri, untuk melaksanakan dan membantu dalam melaksanakan syor itu; dan
  • Mengambil segala langkah yang difikirkan perlu bagi mencapai kemajuan sukan di Negeri Perlis.

splwpk-procurement splwpk-online-e-participation Dasar Privasi

Dasar Privasi

Dasar Privasi

Penafian

MYHRMIS MOBILE

PAUTAN LUAR