Pejabat SUK perlis


Bahagian Khidmat Pengurusan

Menguruskan perkara yang berkaitan dengan pengurusan kewangan, perolehan & aset, dan pentadbiran di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis dalam memastikan penyampaian perkhidmatan yang efisien dan memenuhi kehendak pelanggan.
  • Menguruskan fasiliti kerajaan, pentadbiran, dan perkhidmatan-perkhidmatan lain berkaitan berdasarkan peraturan-peraturan yang sedang berkuatkuasa.