Pejabat SUK perlis


Bahagian Pentadbiran Daerah

Merancang, melaksanakan dan memantau pembangunan fizikal dan kemasyarakatan kawasan luar bandar negeri Perlis serta menjadi medium saluran di antara Kerajaan Negeri dan rakyat.

  • Merancang, melaksanakan dan memantau program pembangunan fizikal, infrastruktur dan sosioekonomi di kawasan luar bandar;
  • Mengurus dan mengawal peruntukan pembangunan dan mengurus Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN);
  • Mengurus pembangunan, penyelenggaraan dan penyewaan gerai luar bandar BPD;
  • Mengeluar dan memantau Lesen Arak, Lesen Penulis Surat Rayuan dan Lesen Pelelong berdasarkan undang-undang berkaitan;
  • Mengurus aktiviti pentadbiran kawasan dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK); dan
  • Mentadbir Akaun Amanah Bantuan Kewangan, Kementerian Kewangan Malaysia dan segala aktiviti yang menggunakan peruntukan tersebut.