Bahagian Pentadbiran Daerah Fungsi Umum Fungsi Khusus Merancang, melaksanakan dan memantau pembangunan fizikal dan kemasyarakatan kawasan luar bandar negeri Perlis serta menjadi medium saluran di antara Kerajaan Negeri dan rakyat. Kembali ke Sektor Pembangunan Merancang, melaksanakan dan memantau program pembangunan fizikal, infrastruktur dan sosioekonomi di kawasan luar bandar; Mengurus dan mengawal peruntukan pembangunan dan mengurus Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN); Mengurus pembangunan, penyelenggaraan dan penyewaan gerai luar bandar BPD; Mengeluar dan memantau Lesen Arak, Lesen Penulis Surat Rayuan dan Lesen Pelelong berdasarkan undang-undang berkaitan; Mengurus aktiviti pentadbiran kawasan dan Jawatankuasa Pembangunan Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JPKK); dan Mentadbir Akaun Amanah Bantuan Kewangan, Kementerian Kewangan Malaysia dan segala aktiviti yang menggunakan peruntukan tersebut.


MYHRMIS MOBILE

PAUTAN LUAR