Pejabat SUK perlis


Bahagian Perancang Ekonomi Negeri

Merancang dasar, pelan, program dan projek pembangunan negeri Perlis.

  • Melaksana dan memantau dasar, program dan projek pembangunan negeri Perlis.
  • Menilai dasar, program dan projek pembangunan negeri Perlis.
  • Mengumpul data maklumat sosioekonomi negeri Perlis
  • Mengurus dan menyelaras program/ projek pembangunan negeri Perlis.