Piagam Pelanggan

 BIL.

 PERKHIDMATAN UTAMA

 JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN

 SASARAN

1.

Pengurusan Pentadbiran dan  Kewangan Pejabat SUK Perlis

Proses pembayaran kepada pihak pembekal

14 hari bekerja

2.

Pengurusan Pejabat Dewan Undangan Negeri

i. Persiapan Pembukaan Persidangan Dewan Undangan Negeri Perlis

ii. Persiapan Mesyuarat Persidangan Dewan Undangan Negeri Perlis

 

 

3.

Pengurusan Sumber Manusia

Keputusan perakuan pengesahan pelantikan, pengesahan  dalam perkhidmatan, pemberian taraf berpencen, pertukaran perkhidmatan, urusan persaraan dan urusan-urusan perkhidmatan lain  dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh perakuan diterima.

7 hari bekerja dari tarikh perakuan diterima.

4.

Pengurusan Teknologi Maklumat (ICT)

i. Perkhidmatan sokongan teknikal terhadap kerosakan ICT

ii. Pembangunan sistem aplikasi

iii. Menyediakan pinjaman alatan ICT

3 hari bekerja dan 2 bulan sekiranya melibatkan alat ganti dari pembekal luar.

3-6 bulan.

1 hari bekerja.

5.

Pengurusan Pejabat Menteri Besar

i. Perkhidmatan kaunter

1 pegawai khidmat pelanggan.

 

 

ii. Teks ucapan, kata-kata aluan dan perutusan YAB Menteri Besar

1 minggu sebelum majlis.

6.

Pengendalian Aduan Awam

Mengurus dan mengendalikan aduan orang ramai terhadap jabatan/agensi kerajaan

15 hari bekerja

7.

Pembangunan Sukan Negeri

Menguruskan program pembangunan sukan untuk atlet dan jurulatih sebagai persiapan mewakili Negeri Perlis dalam sebarang pertandingan

20 jenis sukan

8.

Mengeluarkan Laporan Pemerhatian Audit

i. Audit Kewangan

ii. Audit Prestasi

iii. Laporan Pencapaian Audit

iv. Laporan Perancangan Audit

1 bulan

3 bulan

31 Mac

31 Januari

9.

Pembangunan Modal Insan

i. Konvensyen Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK) Perkhidmatan Awam Negeri Pelis

ii. Program latihan untuk warga organisasi

iii. Surat Penempatan Pelajar Latihan Industri

iv. Hari Inovasi Pejabat SUK Perlis

3 bulan sebelum KIK Peringkat Kebangsaan.

7 hari setahun untuk setiap warga organisasi.

7 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima.

1 kali setahun.

10.

Menguruskan Hal-Ehwal Permohonan Perumahan Awam Kos Rendah (PAKR) dan Program Perumahan Rakyat (PPR)

i. Memproses permohonan/pembelian PAKR dan PPR

ii. Memproses tawaran pengisian PAKR dan PPR

iii. Perjanjian Jual Beli dan Sewaan

iv. Borang Pindah Milik (14A)

v. Proses pindah milik kepada pembeli

3 bulan

3 minggu selepas diluluskan Pihak Berkuasa Negeri.

2 minggu selepas deposit diterima.

2 minggu

30 hari selepas bayaran diselesaikan.

11.

Menguruskan Projek Pembangunan Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan

i. Cadangan projek pembangunan Pihak Berkuasa Tempatan

ii. Bayaran bagi projek oleh Kerajaan Negeri dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

iii. Anggaran Belanjawan Tahunan Pembangunan Negeri Perlis ( Bajet Pembangunan Negeri )

iv. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pembangunan Negeri Perlis

v. Penyediaan laporan cadangan projek pembangunan, ekonomi, pelaburan dan kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

vi. Pemantauan pelaksanaan projek pembangunan Kerajaan Negeri

vii. Maklumbalas terhadap keputusan MMK dan penyediaan minit mesyuarat

viii. Laporan Sosio-Ekonomi Tahunan

1 bulan untuk dikemukakan kepada Jabt. Kerajaan Tempatan.

14 hari bekerja.

Sebelum Disember setiap tahun.

3 kali setahun

Dalam tempoh 3 bulan dari tarikh cadangan dikemukakan.

4 kali setahun

7 hari bekerja.

Disember setiap tahun.

12. 

Pengurusan Pentadbiran Daerah

i. Pelaksanaan projek kecil di bawah peruntukan ADUN

ii. Memproses tuntutan bayaran

iii. Pembayaran elaun pengerusi dan setiausaha JKKK

iv. Elaun kehadiran mesyuarat ahli JKKK

v. Mengeluarkan notis bayaran gerai dan bengkel

vi. Mesyuarat Jawatankuasa Temuduga Gerai

vii. Permohonan lesen dikemukakan kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

14 hari bekerja.

14 hari bekerja.

Pada 10 hari bulan setiap bulan.

14 hari bekerja.

Pada 10 hari bulan setiap bulan.

4 kali setahun.

Sebelum 31 Disember setiap tahun.

13.

Pengurusan Majlis Rasmi Kerajaan Negeri

i. Kad dan surat jemputan majlis

 

ii. Urusan penggunaan dewan dan bilik seminar

5 hari sebelum majlis bagi yang berjadual dan 3 hari bagi majlis secara ad-hoc.

3 hari bekerja.

 


MYHRMIS MOBILE

PAUTAN LUAR