Penangguhan Urusan Penyaksian dan Siasatan di Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis DITANGGUHKAN

Penangguhan urusan penyaksian dan siasatan di Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis DITANGGUHKAN sehingga dimaklumkan kelak berikutan perkembangan penularan virus COVID-19 di Negeri Perlis. Pemakluman ini berkuatkuasa serta merta mulai 7 Ogos 2020