SEBUT HARGA BAGI PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN & BAIK PULIH PERALATAN RANGKAIAN DI PUSAT DATA DAN KOMPLEKS DUN, PEJABAT SUK NEGERI PERLIS