Bahagian Pembangunan dan Pengurusan Hartanah

 • Menyelaras urusan dan keperluan berkaitan perumahan bagi memastikan program pembangunan perumahan dapat direalisasikan dan membantu golongan sasaran

Kembali ke Sektor Pembangunan

Pentadbiran Am

 • Mengurus tadbir pejabat bagi memastikan tugas / perkhidmatan berada pada tahap baik
 • Mengurus surat-menyurat, sistem fail dan aset bahagian
 • Mengurus sumber manusia dan hal perkhdimatan pegawai bahagian

 

Hasil & Kewangan

 • Menyedia bil sewa-beli perumahan awam
 • Mengutip hasil sewaan dan lain-lain hasil
 • Memastikan hasil kerajaan sentiasa teratur mengikut tatacara kewangan

 

Bahagian Perumahan

 • Menyelaras urusan berkaitan perumahan awam dan swasta Negeri Perlis
 • Menyelia urusan teknikal berkaitan projek pembangunan di kawasan perumahan awam
 • Menyelia urusan sumber manusia / pentabdiran / sokongan dalam melaksanakan tugas

 

Perumahan Awam

 • Menerima dan memproses permohonan menduduki rumah kos rendah kerajaan
 • Menjalankan temuduga kepada pemohon
 • Menyediakan perjanjian perumahan setelah permohonan Berjaya

 

Penguatkuasaan

 • Menghantar notis berkaitan penguatkuasaan merangkumi tunggakan bayaran, tidak menduduki premis, penamatan sewaan dan lain-lain berkaitan perumahan awam
 • Memantau dan melakukan siastan terhadap aduan dan pelanggaran perjanjian perumahan
 • Memastikan tunggakan hasil kerajaan negeri dikurangkan melalui tindakan penguatkuasaan

 

Teknikal

 • Menyelaras keperluan teknikal projek pembangunan perumahan
 • Menyedia skop kerja dan jadual harga bagi setiap projek pembangunan serta menguruskan perolehan
 • Memantau projek-projek pembangunan dan memberi khidmat nasihat dari aspek teknikal

 

Perumahan Swasta

 • Menyelaras keperluan pembangunan swasta agar selari dengan Dasar Perumahan Negeri
 • Menyelaras dan membantu kerajaan persekutuan dalam projek perumahan inisiatif kerajaan persekutuan
 • Memberi khidmat nasihat dan ulasan teknikal berkaitan perumahan kepada yang berkaitan

 

Dasar & Kuota

 • Meminda Dasar Perumahan Negeri agar selari dengan kaedah dan situasi pembangunan terkini
 • Menyediakan kertas pertimbangan MMKN bagi pengeculian daripada dasar oleh pemaju swasta
 • Menyelaras keperluan kuota bumiputera di dalam pembangunan swasta selaras dengan Dasar Perumahan Negeri melalui pengeluaran Sijil Kuota Bumiputera

splwpk-procurement splwpk-online-e-participation Dasar Privasi

Dasar Privasi

Dasar Privasi

Penafian

MYHRMIS MOBILE

PAUTAN LUAR