Bahagian Perancang Ekonomi Negeri

  • Merancang dasar, pelan, program dan projek pembangunan negeri Perlis.
Kembali ke Sektor Pembangunan
  • Melaksana dan memantau dasar, program dan projek pembangunan negeri Perlis.
  • Menilai dasar, program dan projek pembangunan negeri Perlis.
  • Mengumpul data maklumat sosioekonomi negeri Perlis
  • Mengurus dan menyelaras program/ projek pembangunan negeri Perlis.

splwpk-procurement splwpk-online-e-participation Dasar Privasi

Dasar Privasi

Dasar Privasi

Penafian

MYHRMIS MOBILE

PAUTAN LUAR