Misi, Visi, Objektif

MISI

Memacu perkhidmatan yang berorientasikan modal insan yang berintegriti dan berprestasi tinggi bagi melahirkan masyarakat yang lebih maju.

MISI

VISI

Peneraju pentadbiran awam negeri yang terunggul

OBJEKTIF


Menentukan jentera pentadbiran kerajaan negeri mempunyai personel yang mencukupi bagi Melaksanakan fungsi organisasi yang berkesan. 
Menyediakan personel yang berkualiti selaras dengan keperluan bagi menjayakan fungsi dan matlamat organisasi. 
Menentukan kebajikan dan hal-hal perkhidmatan semua anggota Pentadbiran Negeri disediakan serta dilaksanakan berdasarkan peruntukan-peruntukan yang ditetapkan. 
Menjadikan semua jentera Pentadbiran Negeri dan sistem kerja yang berkualiti serta produktif.

OBJEKTIF


MYHRMIS MOBILE

PAUTAN LUAR