Pejabat SUK perlis


Kenyataan Tawaran Sebut Harga Perkhidmatan Kebersihan Bangunan dan Kawasan Di Pejabat Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Galeri Diraja Arau