TUTUP TETINGKAP   X

MAKLUMAN

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat
Dasar Keselamatan ICT
updated 6/8/2015

Bahagian Pengurusan Korporat

Laporan Tahunan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis 2014

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM)

Provider Based-Evaluation (ProBE) 2015
ProBE 2015 List of Websites

-------------------------------------------------------------------------


QR CODE:: www.perlis.gov.my