TUTUP TETINGKAP   X

MAKLUMAN

Unit Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Pemilikan Rumah oleh Bumiputera

updated 19/11/2014

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat

Sebut Harga Bagi Perolehan Membekal Perisian Dan Lesen Microsoft Bagi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

updated 10/11/2014

JADUAL SUSUNAN TERENDAH
Sebut Harga Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Precision Cooling System di Pusat Data, Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis

        Sebut Harga Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Centralize Uninterruptible Power Supply (UPS) dan Environmental Monitoring System (EMS) di Pusat Data, Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis

UPDATED 21/10/2014

Unit Perancang Ekonomi Negeri
KERJA-KERJA PENINGKATAN PADANG GOLF KELAB GOLF PUTRA, PERLIS
updated 9/10/2014

Unit Perancang Ekonomi Negeri
Buku Pelan ICT Negeri Perlis 2011-2015


Buku Perangkaan Sosioekonomi Negeri Perlis 2012


updated 26/08/2014

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat
Facebook Malaysian Government Portals & Websites Assessments 2014
Self Assessment Manual - English
Self Assessment Manual - Malay

Unit Perancang Ekonomi Negeri
Program Peningkatan Kapasiti dan Kapabiliti Kumpulan Khusus 2014 tajaan sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri PERLIS di bawah seliaan Unit Perancang Ekonomi (UPEN) Perlis
updated 01/07/2014

Unit Perancang Ekonomi Negeri
RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PERLIS 2030

TAWARAN PENGISIAN KOMPLEKS ARKED NIAGA, PEKAN PELANCONGAN WANG KELIAN, PERLIS
    Kerajaan Negeri Perlis mempelawa jabatan/agensi dan Syarikat-Syarikat Swasta yang berminat untuk menguruskan Kompleks Arked Niaga, Pekan Pelancongan Wang Kelian, Perlis. Sebarang maklumat lanjut  
    berhubung permohonan tersebut boleh dirujuk kepada Unit Perancang Ekonomi Negeri Perlis (UPEN)ditalian 04-9731853 dan Jabatan Perhutanan Negeri Perlis di talian 04-9776626.

 

-------------------------------------------------------------------------


QR CODE:: www.perlis.gov.my