TUTUP TETINGKAP   X

MAKLUMAN

Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia

Laman Web Interaktif Pencegahan

Bahagian Khidmat Pengurusan

Keputusan Sebut Harga Membekal dan Menghantar Toner di Pejabat SUK Perlis

updated 21/1/2015

Unit Perancang Ekonomi Negeri Perlis

RMK 11 Negeri Perlis

updated 16/1/2015

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat

Manual Penggunaan Calendar Emel untuk Jemputan Mesyuarat/ Majlis
updated 4/12/2014

Unit Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Pemilikan Rumah oleh Bumiputera
updated 19/11/2014

Unit Perancang Ekonomi Negeri
Buku Pelan ICT Negeri Perlis 2011-2015


Buku Perangkaan Sosioekonomi Negeri Perlis 2012


updated 26/08/2014

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat
Facebook Malaysian Government Portals & Websites Assessments 2014
Self Assessment Manual - English
Self Assessment Manual - Malay

Unit Perancang Ekonomi Negeri
Program Peningkatan Kapasiti dan Kapabiliti Kumpulan Khusus 2014 tajaan sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri PERLIS di bawah seliaan Unit Perancang Ekonomi (UPEN) Perlis
updated 01/07/2014

Unit Perancang Ekonomi Negeri
RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PERLIS 2030

TAWARAN PENGISIAN KOMPLEKS ARKED NIAGA, PEKAN PELANCONGAN WANG KELIAN, PERLIS
    Kerajaan Negeri Perlis mempelawa jabatan/agensi dan Syarikat-Syarikat Swasta yang berminat untuk menguruskan Kompleks Arked Niaga, Pekan Pelancongan Wang Kelian, Perlis. Sebarang maklumat lanjut  
    berhubung permohonan tersebut boleh dirujuk kepada Unit Perancang Ekonomi Negeri Perlis (UPEN)ditalian 04-9731853 dan Jabatan Perhutanan Negeri Perlis di talian 04-9776626.

 

-------------------------------------------------------------------------


QR CODE:: www.perlis.gov.my