TUTUP TETINGKAP   X

MAKLUMAN

Unit Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Iklan Tender PPR Bintong
Iklan Tender PPR Sena
updated 29/1/2015

Unit Perancang Ekonomi Negeri Perlis

Perangkaan Sosioekonomi Negeri Perlis 2013
updated 29/1/2015

RMK 11 Negeri Perlis
FORMAT MODUL e-PERMOHONAN SPPII(RMKe-11)
updated 27/1/2015

Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia

Laman Web Interaktif Pencegahan

Bahagian Khidmat Pengurusan

Keputusan Sebut Harga Membekal dan Menghantar Toner di Pejabat SUK Perlis
updated 21/1/2015

-------------------------------------------------------------------------


QR CODE:: www.perlis.gov.my