TUTUP TETINGKAP   X

MAKLUMAN

Unit Perancang Ekonomi Negeri

RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PERLIS 2030
RANCANGAN TEMPATAN NEGERI PERLIS JILID I
RANCANGAN TEMPATAN NEGERI PERLIS JILID II

TAWARAN PENGISIAN KOMPLEKS ARKED NIAGA, PEKAN PELANCONGAN WANG KELIAN, PERLIS

    Kerajaan Negeri Perlis mempelawa jabatan/agensi dan Syarikat-Syarikat Swasta yang berminat untuk menguruskan Kompleks Arked Niaga, Pekan Pelancongan Wang Kelian, Perlis. Sebarang maklumat lanjut  
    berhubung permohonan tersebut boleh dirujuk kepada Unit Perancang Ekonomi Negeri Perlis (UPEN)ditalian 04-9731853 dan Jabatan Perhutanan Negeri Perlis di talian 04-9776626.


Sekretariat SUKMA XVII Perlis 2014
KENYATAAN TAWARAN MEMBEKAL MAKANAN ATLET DAN PEGAWAI SEMPENA KEJOHANAN SUKMA XVII PERLIS 2014 -31/03/14

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM)
Untuk makluman, Talian Perlis 1Gov*Net akan terlibat dengan aktiviti pengalihan trafik https ke segment Content Filtering bagi tapisan trafik https untuk Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis pada 31 March 2014. Tujuan aktiviti ini dilakukan adalah untuk menapis laman web yang dikategorikan sebagai malicious dan tidak  produktif bagi trafik https. 

Setelah proses ini selesai dijalankan, browser laman web seperti Internet Explorer, Firefox Mozila, Google Chrome dan lain-lain yang tidak dapat mengenali Security Certificate yang dikeluarkan oleh peralatan Content Filtering akan memaparkan Certificate Error. Pengguna perlu membuat pemasangan Certificate pada browser masing-masing untuk mengatasi masalah ini. Disertakan manual untuk panduan pengguna dan certificate untuk install di browser yang boleh di muat turun di Portal Rasmi Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis .

 

Sekiranya terdapat pertanyaan dan masalah, sila hubungi Unit Operasi dan Teknikal di talian 04-9731892/1893/1894/1895. Kerjasama tuan dalam perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih.

Certificate
Manual Peralihan Trafik https

-------------------------------------------------------------------------


QR CODE:: www.perlis.gov.my