TUTUP TETINGKAP   X

MAKLUMAN


Bahagian Khidmat Pengurusan

SEBUT HARGA PERKHIDMATAN MENYELENGGARA PAPAN LANTAI SERTA PLATFOM DI DEWAN GUNASAMA, PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERLIS

dikemaskini 4/9/2015

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat
Dasar Keselamatan ICT
updated 6/8/2015

Bahagian Pengurusan Korporat

Laporan Tahunan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis 2014

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM)

Provider Based-Evaluation (ProBE) 2015
ProBE 2015 List of Websites

-------------------------------------------------------------------------


QR CODE:: www.perlis.gov.my