TUTUP TETINGKAP   X

MAKLUMAN

Unit Perumahan dan Kerajaan tempatan


Bahagian Pengurusan Korporat

Laporan Tahunan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis 2014

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM)

Provider Based-Evaluation (ProBE) 2015
ProBE 2015 List of Websites

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat

Dasar Keselamatan ICT Versi 2.3

Unit Perancang Ekonomi Negeri Perlis

Laman Web POKOK (Pembangunan Oleh Komuniti untuk Komuniti)
updated 4/2/2015

RMK 11 Negeri Perlis
FORMAT MODUL e-PERMOHONAN SPPII(RMKe-11)
updated 27/1/2015

Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia

Laman Web Interaktif Pencegahan
-------------------------------------------------------------------------


QR CODE:: www.perlis.gov.my