TUTUP TETINGKAP   X

MAKLUMAN

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat

KENYATAAN TAWARAN

Sebut Harga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Untuk Peningkatan Sistem Kehadiran Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis

-dikemaskini 29/05/2015

 
PERLIS MARATHON 2015
-dikemaskini 24/04/2015

Unit Perancang Ekonomi Negeri Perlis

Laman Web POKOK (Pembangunan Oleh Komuniti untuk Komuniti)
updated 4/2/2015

RMK 11 Negeri Perlis
FORMAT MODUL e-PERMOHONAN SPPII(RMKe-11)
updated 27/1/2015

Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia

Laman Web Interaktif Pencegahan
-------------------------------------------------------------------------


QR CODE:: www.perlis.gov.my