TUTUP TETINGKAP   X

MAKLUMAN

 
PERLIS MARATHON 2015
-dikemaskini 24/04/2015

Bahagian Khidmat Pengurusan

SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT TULIS DI PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERLIS
- Kemaskini 22 April 2015

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat

KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH JANAKUASA TUNGGUSEDIA 50KVA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI PUSAT DATA, PEJABAT TANAH DAN GALIAN, KANGAR, PERLIS
- Kemaskini 20 April 2015

Unit Perancang Ekonomi Negeri Perlis

Laman Web POKOK (Pembangunan Oleh Komuniti untuk Komuniti)
updated 4/2/2015

RMK 11 Negeri Perlis
FORMAT MODUL e-PERMOHONAN SPPII(RMKe-11)
updated 27/1/2015

Agensi Antidadah Kebangsaan Malaysia

Laman Web Interaktif Pencegahan
-------------------------------------------------------------------------


QR CODE:: www.perlis.gov.my